Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8465Верстати (включаючи верстати для забивання цвяхiв, скрiпок, склеювання та iнших видiв складання) для обробки дерева, пробки, кiстки, ебонiту, твердих пластмас або аналогiчних твердих матерiалiв:

- 8465 10верстати, якi можуть виконувати рiзнi операцiї з механiчної обробки без змiни iнструменту мiж цими операцiями:
- - 8465 10 10 00iз зняттям та перемiщенням вручну деталi мiж операцiями
- - 8465 10 90 00з автоматичним перемiщенням оброблюваної деталi мiж операцiями
- 8465 20 00обробнi центри:
- - 8465 20 00 10пиляльнi
- - 8465 20 00 20стругальнi, фрезернi або стругально-калювальнi
- - 8465 20 00 30шлiфувальнi, пiскошлiфувальнi або полiрувальнi
- - 8465 20 00 40вигинальнi або складальнi
- - [8465 20 00 5]свердлильнi та довбальнi:
- - - 8465 20 00 51багатошпиндельнi присаджувальнi
- - - 8465 20 00 59iншi
- - 8465 20 00 70розколювальнi, лущильнi або дробарки
- - 8465 20 00 90iншi
- [8465 9]iншi:
- - 8465 91верстати пиляльнi:
- - - 8465 91 10 00iз стрiчковою пилкою
- - - 8465 91 20 00iз дисковою пилкою
- - - 8465 91 90 00iншi
- - 8465 92 00 00верстати стругальнi, фрезернi або стругально-калювальнi
- - 8465 93 00 00верстати шлiфувальнi, пiскошлiфувальнi або полiрувальнi
- - 8465 94 00 00верстати вигинальнi або складальнi
- - 8465 95 00верстати свердлильнi та довбальнi:
- - - 8465 95 00 10багатошпиндельнi присаджувальнi
- - - 8465 95 00 90iншi
- - 8465 96 00 00верстати розколювальнi, лущильнi або дробарки
- - 8465 99 00iншi:
- - - 8465 99 00 10верстати одностороннi для приклеювання крайок клеєм-розплавом
- - - 8465 99 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.