Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8468Обладнання та апаратура для паяння м'якими та твердими припоями або зварювання, придатнi чи непридатнi для рiзання, крiм тих, що включенi до товарної позицiї 8515; машини та апарати для поверхневої термообробки, якi працюють на газу:

- 8468 10 00 00пальники газовi з дуттям, ручнi
- 8468 20 00 00iнше обладнання та апаратура, якi працюють на газу
- 8468 80 00 00iнше обладнання та апаратура
- 8468 90 00 00частини


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.