Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8476Автомати торговельнi (наприклад, для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарiв або напоїв), включаючи автомати для розмiну банкнот та монет:

- [8476 2]автомати для продажу напоїв:
- - 8476 21 00 00з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями
- - 8476 29 00 00iншi
- [8476 8]iншi автомати:
- - 8476 81 00 00з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями
- - 8476 89iншi:
- - - 8476 89 10 00автомати для розмiну банкнот та монет
- - - 8476 89 90 00iншi
- 8476 90частини:
- - 8476 90 10 00частини автоматiв для розмiну банкнот та монет
- - 8476 90 90 00частини

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.