Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8477Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробiв з цих матерiалiв, в iншому мiсцi не зазначенi:

- 8477 10 00 00машини iнжекцiйно-ливарнi
- 8477 20 00 00екструдери
- 8477 30 00 00машини для видувного лиття
- 8477 40 00 00машини для вакуумного лиття та iншi термоформувальнi машини
- [8477 5]iншi машини для лиття або формування будь-яким iншим способом:
- - 8477 51 00 00для лиття або вiдновлення протектора пневматичних шин або для лиття чи iншого виду формування камер пневматичних шин
- - 8477 59iншi:
- - - 8477 59 10преси:
- - - - 8477 59 10 10вулканiзацiйнi гiдравлiчнi
- - - - 8477 59 10 90iншi
- - - 8477 59 80 00iншi
- 8477 80iнше обладнання:
- - [8477 80 1]машини для виробництва пористих матерiалiв:
- - - 8477 80 11 00машини для обробки реакцiєздатних смол
- - - 8477 80 19 00iншi
- - [8477 80 9]iнше:
- - - 8477 80 91 00обладнання для подрiбнення
- - - 8477 80 93 00змiшувачi, перемiшувачi та мiшалки
- - - 8477 80 95 00машини для нарiзання, розколювання або обдирання
- - - 8477 80 99 00iншi
- 8477 90частини:
- - 8477 90 10 00з чавуну або сталi
- - 8477 90 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.