Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8479Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi:

- 8479 10 00 00обладнання для громадських робiт, будiвництва або аналогiчних робiт
- 8479 20 00 00обладнання для екстрагування або виробництва тваринних або нелетких рослинних жирiв або олiй
- 8479 30преси для виробництва деревностружкових або деревно-волокнистих плит або плит з iнших волокнистих матерiалiв та iншi машини для обробки деревини або пробки:
- - 8479 30 10 00преси
- - 8479 30 90 00iншi
- 8479 40 00 00машини для виробництва канатiв, тросiв або кабелiв
- 8479 50 00 00промисловi роботи, в iншому мiсцi не зазначенi
- 8479 60 00 00охолоджувачi повiтря випарного типу
- [8479 7]трапи пасажирськi:
- - 8479 71 00 00якi використовуються в аеропортах
- - 8479 79 00 00iншi
- [8479 8]iншi машини та механiчнi пристрої:
- - 8479 81 00 00для обробки металiв, включаючи машини для намотування електродроту на котушки
- - 8479 82 00 00для змiшування, перемiшування, подрiбнення, розмелювання, грохочення, просiювання, гомогенiзацiї, емульгування або розмiшування
- - 8479 89iншi:
- - - 8479 89 30 00пересувне крiплення з гiдравлiчним приводом для шахт
- - - 8479 89 60центральнi системи змащування:
- - - - 8479 89 60 10ультразвуковi диспергатори
- - - - 8479 89 60 90iншi
- - - 8479 89 70 00автоматичнi машини для розмiщення електронних компонентiв, що використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат з встановленими електронними компонентами
- - - 8479 89 97iншi:
- - - - 8479 89 97 10машини для розкриття та закриття чавунного вiчка доменної печi
- - - - 8479 89 97 20машини для покриття глазур'ю та оздоблення керамiчних виробiв
- - - - 8479 89 97 30машини та механiчнi пристрої для капсулювання, таблетування, сушiння, гранулювання лiкарських засобiв
- - - - 8479 89 97 50машини та механiчнi пристрої для нанесення покриття на гранули, таблетки
- - - 8479 89 97 90iншi
- 8479 90частини:
- - 8479 90 15 00частини машин товарної пiдпозицiї 8479 89 70
- - [8479 90 2]iншi:
- - - 8479 90 20 00з чавуну або сталi
- - - 8479 90 70 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.