Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8479Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi:
-[84798]iншi машини та механiчнi пристрої:
--8479 89iншi:
---8479 89 97iншi:

- - - - 8479 89 97 10машини для розкриття та закриття чавунного вiчка доменної печi
- - - - 8479 89 97 20машини для покриття глазур'ю та оздоблення керамiчних виробiв
- - - - 8479 89 97 30машини та механiчнi пристрої для капсулювання, таблетування, сушiння, гранулювання лiкарських засобiв
- - - - 8479 89 97 50машини та механiчнi пристрої для нанесення покриття на гранули, таблетки

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.