Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8481Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi:
-8481 80iнша арматура:

- - [8481 80 1]крани, клапани i вентилi для раковин, ванн, бiде, резервуарiв для води та аналогiчних пристроїв:
- - - 8481 80 11 00крани змiшувальнi
- - - 8481 80 19 00iншi
- - [8481 80 3]вентилi для радiаторiв центрального опалення:
- - - 8481 80 31 00терморегулювальнi вентилi
- - - 8481 80 39 00iншi
- - 8481 80 40 00клапани для пневматичних шин та камер
- - [8481 80 5]iншi:
- - - [8481 80 51]клапани для контролю за процесом:
- - - - 8481 80 51 00регулятори температури
- - - - 8481 80 59 00iншi
- - - [8481 80 6]iншi:
- - - - [8481 80 61]засуви:
- - - - - 8481 80 61 00з ливарного чавуну
- - - - - 8481 80 63 00сталевi
- - - - - 8481 80 69 00iншi
- - - - [8481 80 7]клапани запiрнi:
- - - - - 8481 80 71 00з ливарного чавуну
- - - - - 8481 80 73 00сталевi
- - - - - 8481 80 79 00iншi
- - - - 8481 80 81 00крани кульовi та конiчнi
- - - - 8481 80 85 00затвори дисковi (заслiнки)
- - - - 8481 80 87 00клапани мембраннi
- - - - 8481 80 99 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.