Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8481Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi:
-8481 80iнша арматура:
--[8481805]iншi:
---[8481806]iншi:

- - - - [8481 80 61]засуви:
- - - - - 8481 80 61 00з ливарного чавуну
- - - - - 8481 80 63 00сталевi
- - - - - 8481 80 69 00iншi
- - - - [8481 80 7]клапани запiрнi:
- - - - 8481 80 81 00крани кульовi та конiчнi
- - - - 8481 80 85 00затвори дисковi (заслiнки)
- - - - 8481 80 87 00клапани мембраннi
- - - - 8481 80 99 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.