Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8482Пiдшипники кульковi або роликовi:

- 8482 10пiдшипники кульковi:
- - 8482 10 10 00зовнiшнiй дiаметр яких не бiльш як 30 мм
- - 8482 10 90 00iншi
- 8482 20 00 00пiдшипники роликовi конiчнi, включаючи внутрiшнi конiчнi кiльця з сепаратором та роликами, складенi
- 8482 30 00 00пiдшипники роликовi сферичнi
- 8482 40 00 00пiдшипники роликовi голчастi
- 8482 50 00 00iншi пiдшипники з цилiндричними роликами
- 8482 80 00 00iншi пiдшипники, включаючи комбiнованi кульково-роликовi
- [8482 9]частини:
- - 8482 91кульки, голчастi ролики i ролики:
- - - 8482 91 10 00ролики конiчнi
- - - 8482 91 90 00iншi
- - 8482 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.