Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8482Пiдшипники кульковi або роликовi:
-8482 10пiдшипники кульковi:

- - 8482 10 10 00зовнiшнiй дiаметр яких не бiльш як 30 мм
- - 8482 10 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.