Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8483Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для валiв; зубчастi передачi та зубчастi колеса зiбранi з валами; кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори; маховики та шкiви, включаючи полiспасти; муфти та пристрої для з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi шарнiри):

- 8483 10вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) та кривошипи:
- - [8483 10 2]кривошипи та вали колiнчастi:
- - - 8483 10 21з чавуну або сталi:
- - - - 8483 10 21 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8483 10 21 90iншi
- - - 8483 10 25сталевi кованi:
- - - - 8483 10 25 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8483 10 25 90iншi
- - - 8483 10 29iншi:
- - - - 8483 10 29 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8483 10 29 90iншi
- - 8483 10 50вали, з'єднанi шарнiрно:
- - - 8483 10 50 10для цивiльної авiацiї
- - - 8483 10 50 90iншi
- - 8483 10 95iншi:
- - - 8483 10 95 10для цивiльної авiацiї
- - - 8483 10 95 90iншi
- 8483 20 00 00корпуси пiдшипникiв з вмонтованими кульковими або роликовими пiдшипниками
- 8483 30корпуси пiдшипникiв без вмонтованих кулькових або роликових пiдшипникiв; пiдшипники ковзання для валiв:
- - [8483 30 3]корпуси пiдшипникiв:
- - - 8483 30 32для кулькових або роликових пiдшипникiв:
- - - - 8483 30 32 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8483 30 32 90iншi
- - - 8483 30 38iншi:
- - - - 8483 30 38 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8483 30 38 90iншi
- - 8483 30 80пiдшипники ковзання для валiв:
- - - 8483 30 80 10для цивiльної авiацiї
- - - 8483 30 80 90iншi
- 8483 40зубчастi передачi та зубчастi колеса разом з валами, крiм зубчастих колiс, ланцюгових зiрочок та iнших елементiв трансмiсiй, якi постачаються окремо; кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори:
- - [8483 40 2]зубчастi механiзми та зубчастi передачi (крiм фрикцiйних передач):
- - - 8483 40 21 00цилiндричнi та гвинтовi передачi
- - - 8483 40 23 00конiчнi та конiчно-цилiндричнi передачi
- - - 8483 40 25 00черв'ячнi передачi
- - - 8483 40 29 00iншi
- - 8483 40 30 00кульковi або роликовi гвинтовi передачi
- - [8483 40 5]коробки передач та iншi варiатори швидкостi:
- - - 8483 40 51 00коробки передач
- - - 8483 40 59 00iншi
- - 8483 40 90 00iншi
- 8483 50маховики та шкiви, включаючи полiспасти:
- - 8483 50 20 00з чавуну або сталi
- - 8483 50 80 00iншi
- 8483 60муфти та пристрої для з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi шарнiри):
- - 8483 60 20 00з чавуну або сталi
- - 8483 60 80 00iншi
- 8483 90зубчастi колеса, ланцюговi зiрочки та iншi елементи передач, представленi окремо; частини:
- - 8483 90 20 00корпуси пiдшипникiв
- - [8483 90 8]iншi:
- - - 8483 90 81 00з чавуну або сталi
- - - 8483 90 89iншi:
- - - - 8483 90 89 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8483 90 89 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.