Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
8483Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для валiв; зубчастi передачi та зубчастi колеса зiбранi з валами; кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори; маховики та шкiви, включаючи полiспасти; муфти та пристрої для з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi шарнiри):
-8483 40зубчастi передачi та зубчастi колеса разом з валами, крiм зубчастих колiс, ланцюгових зiрочок та iнших елементiв трансмiсiй, якi постачаються окремо; кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори:

- - [8483 40 2]зубчастi механiзми та зубчастi передачi (крiм фрикцiйних передач):
- - - 8483 40 21 00цилiндричнi та гвинтовi передачi
- - - 8483 40 23 00конiчнi та конiчно-цилiндричнi передачi
- - - 8483 40 25 00черв'ячнi передачi
- - - 8483 40 29 00iншi
- - 8483 40 30 00кульковi або роликовi гвинтовi передачi
- - [8483 40 5]коробки передач та iншi варiатори швидкостi:
- - - 8483 40 51 00коробки передач
- - - 8483 40 59 00iншi
- - 8483 40 90 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.