Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8501Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):

- 8501 10двигуни потужнiстю не бiльш як 37,5 Вт:
- - 8501 10 10 00двигуни синхроннi потужнiстю не бiльш як 18 Вт
- - [8501 10 9]iншi:
- - - 8501 10 91 00двигуни унiверсальнi постiйного/змiнного струму
- - - 8501 10 93 00двигуни змiнного струму
- - - 8501 10 99двигуни постiйного струму:
- - - - 8501 10 99 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 8501 10 99 90iншi
- 8501 20 00двигуни унiверсальнi постiйного/змiнного струму потужнiстю понад 37,5 Вт:
- - 8501 20 00 10потужнiстю понад 735 Вт, але не бiльш як 150 кВт, для цивiльної авiацiї
- - 8501 20 00 90iншi
- [8501 3]iншi двигуни постiйного струму; генератори постiйного струму:
- - 8501 31 00потужнiстю не бiльш як 750 Вт:
- - - 8501 31 00 10двигуни потужнiстю понад 735 Вт, генератори постiйного струму, для цивiльної авiацiї
- - - [8501 31 00 9]iншi:
- - - - 8501 31 00 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 8501 31 00 98iншi
- - 8501 32 00потужнiстю понад 750 Вт, але не бiльш як 75 кВт:
- - - 8501 32 00 10для цивiльної авiацiї
- - - 8501 32 00 90iншi
- - 8501 33 00потужнiстю понад 75 кВт, але не бiльш як 375 кВт:
- - - 8501 33 00 10двигуни потужнiстю не бiльш як 150 кВт та генератори, для цивiльної авiацiї
- - - 8501 33 00 90iншi
- - 8501 34 00потужнiстю понад 375 кВт:
- - - 8501 34 00 10двигуни тяговi
- - - 8501 34 00 20генератори для цивiльної авiацiї
- - - 8501 34 00 90iншi
- 8501 40iншi двигуни змiнного струму однофазнi:
- - 8501 40 20потужнiстю не бiльш як 750 Вт:
- - - 8501 40 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 8501 40 20 90iншi
- - 8501 40 80потужнiстю понад 750 Вт:
- - - 8501 40 80 10для цивiльної авiацiї
- - - 8501 40 80 90iншi
- [8501 5]iншi двигуни змiнного струму багатофазнi:
- - 8501 51 00потужнiстю не бiльш як 750 Вт:
- - - 8501 51 00 10потужнiстю понад 735 Вт для цивiльної авiацiї
- - - 8501 51 00 90iншi
- - 8501 52потужнiстю понад 750 Вт, але не бiльш як 75 кВт:
- - - 8501 52 20потужнiстю понад 750 Вт, але не бiльш як 7,5 кВт:
- - - - 8501 52 20 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8501 52 20 90iншi
- - - 8501 52 30потужнiстю понад 7,5 кВт, але не бiльш як 37 кВт:
- - - - 8501 52 30 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8501 52 30 90iншi
- - - 8501 52 90потужнiстю понад 37 кВт, але не бiльш як 75 кВт:
- - - - 8501 52 90 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8501 52 90 90iншi
- - 8501 53потужнiстю понад 75 кВт:
- - - 8501 53 50 00двигуни тяговi
- - - [8501 53 8]iншi, потужнiстю:
- - - - 8501 53 81 00понад 75 кВт, але не бiльш як 375 кВт
- - - - 8501 53 94 00понад 375 кВт, але не бiльш як 750 кВт
- - - - 8501 53 99 00понад 750 кВт
- [8501 6]генератори змiнного струму (синхроннi генератори):
- - 8501 61потужнiстю не бiльш як 75 кВxА:
- - - 8501 61 20потужнiстю не бiльш як 7,5 кВxА:
- - - - 8501 61 20 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8501 61 20 90iншi
- - - 8501 61 80потужнiстю понад 7,5 кВxА, але не бiльш як 75 кВxА:
- - - - 8501 61 80 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8501 61 80 90iншi
- - 8501 62 00потужнiстю понад 75 кВxА, але не бiльш як 375 кВxА:
- - - 8501 62 00 10для цивiльної авiацiї
- - - 8501 62 00 90iншi
- - 8501 63 00потужнiстю понад 375 кВxА, але не бiльш як 750 кВxА:
- - - 8501 63 00 10для цивiльної авiацiї
- - - 8501 63 00 90iншi
- - 8501 64 00 00потужнiстю понад 750 кВxА

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.