Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8502Електрогенераторнi установки та обертовi електричнi перетворювачi:
-8502 20електрогенераторнi установки з поршневим двигуном з iскровим запалюванням:

- - 8502 20 20потужнiстю не бiльш як 7,5 кВxА:
- - - 8502 20 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 8502 20 20 90iншi
- - 8502 20 40потужнiстю понад 7,5 кВxА, але не бiльш як 375 кВxА:
- - - 8502 20 40 10для цивiльної авiацiї
- - - 8502 20 40 90iншi
- - 8502 20 60потужнiстю понад 375 кВxА, але не бiльш як 750 кВxА:
- - - 8502 20 60 10для цивiльної авiацiї
- - - 8502 20 60 90iншi
- - 8502 20 80потужнiстю понад 750 кВxА:
- - - 8502 20 80 10для цивiльної авiацiї
- - - 8502 20 80 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.