Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8502Електрогенераторнi установки та обертовi електричнi перетворювачi:
-[85023]iншi електрогенераторнi установки:

- - 8502 31 00 00вiтроенергетичнi
- - 8502 39iншi:
- - - 8502 39 20турбогенератори:
- - - - 8502 39 20 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8502 39 20 90iншi
- - - 8502 39 80iншi:
- - - - 8502 39 80 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8502 39 80 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.