Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8504Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi:
-[85042]трансформатори з рiдким дiелектриком:

- - 8504 21 00 00потужнiстю не бiльш як 650 кВxА
- - 8504 22потужнiстю понад 650 кВxА, але не бiльш як 10 000 кВxА:
- - - 8504 22 10 00потужнiстю понад 650 кВxА, але не бiльш як 1600 кВxА
- - - 8504 22 90 00потужнiстю понад 1600 кВxА, але не бiльш як 10 000 кВxА
- - 8504 23 00 00потужнiстю понад 10 000 кВxА

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.