Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8504Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi:
-8504 50iншi котушки iндуктивностi та дроселi:
--8504 50 20якi використовуються з телекомунiкацiйною апаратурою та для джерел живлення машин автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоками:

- - - 8504 50 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 8504 50 20 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.