Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8505Електромагнiти; магнiти постiйнi та вироби, призначенi для перетворення на постiйнi магнiти пiсля намагнiчування; електромагнiтнi або з постiйними магнiтами затискнi патрони, затискачi та аналогiчнi пристрої для фiксацiї; електромагнiтнi зчеплення, муфти та гальма; електромагнiтнi пiднiмальнi головки:

- [8505 1]магнiти постiйнi та вироби, призначенi для перетворення на постiйнi магнiти пiсля намагнiчування:
- - 8505 11 00 00металевi
- - 8505 19iншi:
- - - 8505 19 10 00магнiти постiйнi з агломерованого фериту
- - - 8505 19 90 00iншi
- 8505 20 00 00електромагнiтнi зчеплення, муфти та гальма
- 8505 90iншi, включаючи частини:
- - [8505 90 2]електромагнiти; електромагнiтнi або з постiйними магнiтами патрони, затискачi та аналогiчнi пристрої для фiксацiї:
- - - 8505 90 21 00електромагнiти, що використовуються виключно або головним чином для магнiтно-резонансної томографiї, крiм електромагнiтiв медичного призначення товарної позицiї 9018
- - - 8505 90 29iншi:
- - - - 8505 90 29 10електромагнiти
- - - - 8505 90 29 90iншi
- - 8505 90 50 00електромагнiтнi пiднiмальнi головки
- - 8505 90 90 00частини

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.