Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8506Первиннi елементи та первиннi батареї:
-8506 50лiтiєвi:

- - 8506 50 10 00елементи цилiндричнi
- - 8506 50 30 00елементи кнопковi
- - 8506 50 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.