Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8506Первиннi елементи та первиннi батареї:
-8506 80iншi первиннi елементи та первиннi батареї:

- - 8506 80 05 00батареї вугiльно-цинковi сухi з напругою 5,5 В або бiльше, але не бiльш як 6,5 В
- - 8506 80 80 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.