Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8507Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми:
-8507 10свинцевi, що використовуються для запуску поршневих двигунiв:
--8507 10 20що працюють на рiдкому електролiтi:

- - - 8507 10 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 8507 10 20 20для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8507 10 20 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.