Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8507Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми:

- 8507 10свинцевi, що використовуються для запуску поршневих двигунiв:
- - 8507 10 20що працюють на рiдкому електролiтi:
- - - 8507 10 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 8507 10 20 20для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8507 10 20 90iншi
- - 8507 10 80iншi:
- - - 8507 10 80 10для цивiльної авiацiї
- - - 8507 10 80 20для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8507 10 80 90iншi
- 8507 20iншi акумулятори свинцевi:
- - 8507 20 20що працюють на рiдкому електролiтi:
- - - 8507 20 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 8507 20 20 20тяговi з напругою менш нiж 150 В та потужнiстю не менш нiж 150 A/год, але не бiльш нiж 1200 A/год
- - - 8507 20 20 30тяговi iншi
- - - 8507 20 20 90iншi
- - 8507 20 80iншi:
- - - 8507 20 80 10для цивiльної авiацiї
- - - 8507 20 80 90iншi
- 8507 30нiкелево-кадмiєвi:
- - 8507 30 20 00герметичнi
- - 8507 30 80 00iншi
- 8507 40 00 00залiзо-нiкелевi
- 8507 50 00 00гiдридно-нiкелевi
- 8507 60 00 00лiтiй-iоннi
- 8507 80 00 00акумулятори iншi
- 8507 90частини:
- - 8507 90 30 00сепаратори
- - 8507 90 80 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.