Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8510Електробритви, машинки для пiдстригання волосся та епiляцiйнi апарати з умонтованим електродвигуном:

- 8510 10 00 00електробритви
- 8510 20 00 00машинки для пiдстригання волосся
- 8510 30 00 00апарати епiляцiйнi
- 8510 90 00 00частини


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.