Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8511Електроприлади для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз запаленням вiд iскри або компресiйним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнiтоелектричнi генератори постiйного струму, котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постiйного та змiнного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:

- 8511 10 00свiчки запалювання:
- - 8511 10 00 10для цивiльної авiацiї
- - [8511 10 00 9]iншi:
- - - 8511 10 00 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8511 10 00 98iншi
- 8511 20 00магнето-запалювання; магнiтоелектричнi генератори постiйного струму; маховики магнiтнi:
- - 8511 20 00 10для цивiльної авiацiї
- - 8511 20 00 90iншi
- 8511 30 00розподiльники; котушки запалювання:
- - 8511 30 00 10для цивiльної авiацiї
- - [8511 30 00 9]iншi:
- - - 8511 30 00 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8511 30 00 98iншi
- 8511 40 00стартери та стартер-генератори:
- - 8511 40 00 10для цивiльної авiацiї
- - [8511 40 00 9]iншi:
- - - 8511 40 00 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8511 40 00 98iншi
- 8511 50 00iншi генератори:
- - 8511 50 00 10для цивiльної авiацiї
- - [8511 50 00 9]iншi:
- - - 8511 50 00 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8511 50 00 98iншi
- 8511 80 00iнше обладнання:
- - 8511 80 00 10для цивiльної авiацiї
- - [8511 80 00 9]iнше:
- - - 8511 80 00 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8511 80 00 98iнше
- 8511 90 00частини:
- - 8511 90 00 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 8511 90 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.