Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8512Обладнання електроосвiтлювальне або сигналiзацiйне (крiм виробiв товарної позицiї 8539), склоочисники, пристрої, що запобiгають обмерзанню та запотiванню, якi використовуються на велосипедах або моторних транспортних засобах:
-8512 90частини:

- - 8512 90 10пристроїв товарної категорiї 8512 30 10:
- - - 8512 90 10 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8512 90 10 90iншi
- - 8512 90 90iншi:
- - - 8512 90 90 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8512 90 90 90iншi


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.