Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8514Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне:

- 8514 10печi та камери опору:
- - 8514 10 10 00печi хлiбопекарськi та кондитерськi
- - 8514 10 80 00iншi
- 8514 20печi та камери iндукцiйнi або дiелектричнi:
- - 8514 20 10 00печi та камери iндукцiйнi
- - 8514 20 80 00печi та камери дiелектричнi
- 8514 30iншi печi та камери:
- - 8514 30 20 00що використовуються виключно або переважно для виготовлення друкованих плат (схем) або друкованих плат (схем) з встановленими електронними компонентами
- - 8514 30 80iншi:
- - - 8514 30 80 10печi з iнфрачервоним випромiнюванням
- - - 8514 30 80 90iншi
- 8514 40 00 00iнше iндукцiйне або дiелектричне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв
- 8514 90частини:
- - 8514 90 30 00до печей та камер товарної категорiї 8514 30 20
- - 8514 90 70 00iншi


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.