Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8516Електричнi водонагрiвачi акумулювальнi або безiнерцiйнi та електричнi нагрiвачi зануренi; прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, ґрунту; електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад, сушарки для волосся, бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричнi; iншi побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм включених до товарної позицiї 8545:
-8516 60iншi печi; електроплити кухоннi, електроплитки, варочнi електрокотли; грилi та ростери:

- - 8516 60 10 00електроплити кухоннi (якi мають принаймнi духову шафу та панель з електронагрiвальними елементами)
- - 8516 60 50 00електроплитки, варочнi електрокотли та панелi з електронагрiвальними елементами для електроплит
- - 8516 60 70 00грилi та ростери
- - 8516 60 80 00електропечi для вмонтовування
- - 8516 60 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.