Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8517Телефоннi апарати, включаючи апарати телефоннi для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку; iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), крiм передавальної або приймальної апаратури товарних позицiй 8443, 8525, 8527 або 8528:

- [8517 1]телефоннi апарати, включаючи апарати телефоннi для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку:
- - 8517 11 00 00телефоннi апарати для дротового зв'язку з бездротовою трубкою
- - 8517 12 00 00телефоннi апарати для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку
- - 8517 18 00 00iншi
- [8517 6]iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку):
- - 8517 61 00 00базовi станцiї
- - 8517 62 00 00пристрої для приймання, перетворення та передачi або вiдновлення голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи пристрої для комутацiї та маршрутизацiї
- - 8517 69iнша:
- - - 8517 69 10 00вiдеотелефони
- - - 8517 69 20 00переговорнi пристрої
- - - 8517 69 30приймальна апаратура для радiотелефонного або радiотелеграфного зв'язку:
- - - - 8517 69 30 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8517 69 30 90iнша
- - - 8517 69 90 00iнша
- 8517 70 00частини:
- - [8517 70 00 1]антени та антеннi вiдбивачi будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами:
- - - 8517 70 00 11антени для радiотелеграфних або радiотелефонних апаратiв
- - - 8517 70 00 17для цивiльної авiацiї
- - - 8517 70 00 19iншi
- - 8517 70 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.