Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8518Мiкрофони та пiдставки для них; гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус; навушники та телефони головнi, об'єднанi чи не об'єднанi з мiкрофоном, та комплекти, якi складаються з мiкрофона та одного гучномовця чи бiльше; пiдсилювачi звукових частот електричнi; електричнi звукопiдсилювальнi комплекти:

- 8518 10мiкрофони та пiдставки для них:
- - 8518 10 30 00мiкрофони, якi мають звуковi частоти понад 300 Гц, але не бiльш як 3,4 кГц, дiаметром не бiльш як 10 мм та заввишки не бiльш як 3 мм, що використовуються для телекомунiкацiй
- - 8518 10 95iншi:
- - - 8518 10 95 10для цивiльної авiацiї
- - - 8518 10 95 90iншi
- [8518 2]гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус:
- - 8518 21 00гучномовцi окремi, вмонтованi в корпус:
- - - 8518 21 00 10для цивiльної авiацiї
- - - 8518 21 00 30для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8518 21 00 90iншi
- - 8518 22 00комплекти гучномовцiв, що вмонтованi в один корпус:
- - - 8518 22 00 10для цивiльної авiацiї
- - - 8518 22 00 90iншi
- - 8518 29iншi:
- - - 8518 29 30 00гучномовцi, якi мають звуковi частоти понад 300 Гц, але не бiльш як 3,4 кГц, дiаметром не бiльш як 50 мм, що використовуються для телекомунiкацiй
- - - 8518 29 95iншi:
- - - - 8518 29 95 10для цивiльної авiацiї
- - - - 8518 29 95 90iншi
- 8518 30навушники та телефони головнi, об'єднанi чи не об'єднанi з мiкрофоном та комплекти, якi складаються з мiкрофона та одного гучномовця чи бiльше:
- - 8518 30 20телефоннi трубки для систем проводового зв'язку:
- - - 8518 30 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 8518 30 20 90iншi
- - 8518 30 95iншi:
- - - 8518 30 95 10для цивiльної авiацiї
- - - 8518 30 95 90iншi
- 8518 40пiдсилювачi звукових частот електричнi:
- - 8518 40 30пiдсилювачi телефоннi та вимiрювальнi:
- - - 8518 40 30 10для цивiльної авiацiї
- - - 8518 40 30 90iншi
- - 8518 40 80iншi:
- - - 8518 40 80 10для цивiльної авiацiї
- - - 8518 40 80 90iншi
- 8518 50 00електричнi звукопiдсилювальнi комплекти:
- - 8518 50 00 10для цивiльної авiацiї
- - 8518 50 00 90iншi
- 8518 90 00 00частини

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.