Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8519Звукозаписувальна або звуковiдтворювальна апаратура:
-8519 20апарати, якi приводяться у дiю монетами, банкнотами, банкiвськими картками, жетонами або iншими засобами оплати:

- - 8519 20 10 00програвачi грамплатiвок, якi дiють пiсля вкидання монети або жетона
- - [8519 20 9]iншi:
- - - 8519 20 91 00з лазерною системою зчитування
- - - 8519 20 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.