Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8519Звукозаписувальна або звуковiдтворювальна апаратура:
-[85198]iнша апаратура:
--8519 81що використовує магнiтнi, оптичнi або напiвпровiдниковi носiї:
---[8519811]звуковiдтворювальна апаратура (включаючи касетнi програвачi), без пристроїв для звукозапису:
----[85198115]iнша звуковiдтворювальна апаратура:

- - - - - 8519 81 15 00кишеньковi касетнi програвачi
- - - - - [8519 81 21 0]iнша, касетного типу:
- - - - - [8519 81 3]iнша:

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.