Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8522Частини та приладдя, призначенi винятково або переважно для апаратури товарної позицiї 8519 або 8521:

- 8522 10 00 00звукознiмачi
- 8522 90iншi:
- - 8522 90 20 00свiтлодiоднi LED модулi заднього пiдсвiчування, якi є джерелом свiтла, якi складаються з одного або бiльше свiтлодiодiв, та одного або бiльше з'єднувачiв та змонтованi на друкованiй платi або iншiй подiбнiй основi та iнших пасивних компонентiв, поєднаних або не поєднаних з оптичними компонентами або захисними дiодами, та використовуються у якостi заднього пiдсвiчування рiдкокристалiчних дисплеїв (LCDs)
- - 8522 90 30 00голки звукознiмачiв; алмази, сапфiри та iнше дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння (природнi, штучнi чи реконструйованi) для голок звукознiмачiв, встановленi або нi
- - [8522 90 4]iншi:
- - - [8522 90 41]електроннi модулi:
- - - - 8522 90 41 00апаратури товарної категорiї 8519 50 00
- - - - 8522 90 49 00iншi
- - - 8522 90 70 00окремi касетнi деки загальною товщиною стрiчки не бiльш як 53 мм такого типу, що використовуються для виготовлення пристроїв для запису та вiдтворення звуку
- - - 8522 90 80iншi:
- - - - 8522 90 80 10блоки та вузли, складенi з двох або бiльше частин чи компонентiв, з'єднаних або сполучених мiж собою, для пристроїв, включених до категорiй 8519 81 95 i 8519 89 00, для цивiльної авiацiї
- - - - 8522 90 80 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.