Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8525Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифровi камери та записувальнi вiдеокамери:

- 8525 50 00апаратура передавальна:
- - 8525 50 00 10апаратура радiотелефонна або радiотелеграфна
- - 8525 50 00 90iнша
- 8525 60 00 00апаратура передавальна, до складу якої входить приймальна апаратура
- 8525 80телевiзiйнi камери, цифровi камери та записувальнi вiдеокамери:
- - [8525 80 1]телевiзiйнi камери:
- - - 8525 80 11 00з трьома передавальними (телевiзiйними) трубками або бiльше
- - - 8525 80 19 00iншi
- - 8525 80 30 00цифровi камери
- - [8525 80 9]записувальнi вiдеокамери:
- - - 8525 80 91 00виключно для запису звуку та зображень, отриманих за допомогою телевiзiйної камери
- - - 8525 80 99 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.