Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8527Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою або з годинником:

- [8527 1]радiомовнi приймачi, здатнi функцiонувати без зовнiшнього джерела електроживлення:
- - 8527 12кишеньковi касетнi плеєри з радiоприймачем:
- - - 8527 12 10 00з аналоговою або цифровою системою зчитування
- - - 8527 12 90 00iншi
- - 8527 13iнша апаратура, поєднана iз звукозаписувальними чи звуковiдтворювальними пристроями:
- - - 8527 13 10 00з лазерною системою зчитування
- - - [8527 13 9]iнша:
- - - - 8527 13 91 00касетна, з аналоговою або цифровою системою зчитування
- - - - 8527 13 99 00iнша
- - 8527 19 00 00iншi
- [8527 2]радiомовнi приймачi, що не здатнi працювати без зовнiшнього джерела електроживлення, для застосування в моторних транспортних засобах:
- - 8527 21поєднанi iз звукозаписувальним чи звуковiдтворювальним пристроєм:
- - - [8527 21 2]здатнi приймати та декодувати цифровi сигнали радiоiнформацiйної системи:
- - - - 8527 21 20з лазерною системою зчитування:
- - - - - 8527 21 20 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 8527 21 20 90iншi
- - - - [8527 21 5]iншi:
- - - - - 8527 21 52 00касетнi, з аналоговою або цифровою системою зчитування
- - - - - 8527 21 59 00iншi
- - - [8527 21 7]iншi:
- - - - 8527 21 70 00з лазерною системою зчитування
- - - - [8527 21 9]iншi:
- - - - - 8527 21 92касетнi, з аналоговою або цифровою системою зчитування:
- - - - - - 8527 21 92 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - 8527 21 92 90iншi
- - - - - 8527 21 98 00iншi
- - 8527 29 00 00iншi
- [8527 9]iнша:
- - 8527 91поєднана iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою:
- - - [8527 91 1]з одним або кiлькома гучномовцями, вмонтованими в один корпус:
- - - - 8527 91 11 00касетна, iз системою аналогового та цифрового зчитування
- - - - 8527 91 19 00iнша
- - - [8527 91 3]iнша:
- - - - 8527 91 35 00з лазерною системою зчитування
- - - - [8527 91 9]iнша:
- - - - - 8527 91 91 00касетна, iз системою аналогового або цифрового зчитування
- - - - - 8527 91 99 00iнша
- - 8527 92не поєднана iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою, але поєднана з годинником:
- - - 8527 92 10 00радiоприймачi-будильники
- - - 8527 92 90 00iнша
- - 8527 99 00 00iнша

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.