Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8527Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою або з годинником:
-[85271]радiомовнi приймачi, здатнi функцiонувати без зовнiшнього джерела електроживлення:

- - 8527 12кишеньковi касетнi плеєри з радiоприймачем:
- - - 8527 12 10 00з аналоговою або цифровою системою зчитування
- - - 8527 12 90 00iншi
- - 8527 13iнша апаратура, поєднана iз звукозаписувальними чи звуковiдтворювальними пристроями:
- - - 8527 13 10 00з лазерною системою зчитування
- - - [8527 13 9]iнша:
- - - - 8527 13 91 00касетна, з аналоговою або цифровою системою зчитування
- - - - 8527 13 99 00iнша
- - 8527 19 00 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.