Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8531Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530:
-8531 20панелi iндикаторнi, до складу яких входять пристрої на рiдких кристалах (LCD) або на свiтловипромiнюючих дiодах (LED):
--8531 20 20з вмонтованими свiтло дiодами (LED):

- - - 8531 20 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 8531 20 20 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.