Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8533Резистори електричнi (включаючи реостати та потенцiометри), крiм нагрiвальних елементiв:
-8533 40iншi резистори змiннi (включаючи реостати та потенцiометри):

- - 8533 40 10 00потужнiстю не бiльш як 20 Вт
- - 8533 40 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.