Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8535Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, перемикачi, роз'єднувачi, запобiжники плавкi, блискавковiдводи, обмежувачi напруги, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги понад 1 000 В:

- 8535 10 00 00запобiжники плавкi
- [8535 2]вимикачi автоматичнi:
- - 8535 21 00 00для напруги менш як 72,5 кВ
- - 8535 29 00 00iншi
- 8535 30роз'єднувачi та переривники:
- - 8535 30 10 00для напруги менш як 72,5 кВ
- - 8535 30 90 00iншi
- 8535 40 00 00блискавковiдводи, обмежувачi напруги та пристрої для гасiння стрибкiв напруги
- 8535 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.