Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8537Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517:

- 8537 10для напруги не бiльш як 1 000 В:
- - 8537 10 10 00панелi з числовим керуванням, до складу яких входить автоматичний пристрiй оброблення iнформацiї
- - [8537 10 9]iншi:
- - - 8537 10 91 00контролери з пам'яттю, що програмуються
- - - 8537 10 95 00сенсорнi пристрої вводу iнформацiї (так званi сенсорнi екрани) без можливостi вiдображення, призначенi для вбудовування в пристрої, якi мають дисплей, на якому функцiя виявлення та мiсцеположення здiйснюється дотиком до дисплею
- - - 8537 10 98iншi:
- - - - 8537 10 98 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 8537 10 98 90iншi
- 8537 20для напруги понад 1 000 В:
- - 8537 20 91 00для напруги понад 1 000 В, але не бiльш як 72,5 кВ
- - 8537 20 99 00для напруги понад 72,5 кВ

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.