Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8539Електричнi лампи розжарення або газорозряднi, включаючи лампи герметичнi спрямованого свiтла, ультрафiолетовi або iнфрачервонi лампи; дуговi лампи; свiтлодiоднi (LED) лампи:
-[85392]iншi лампи розжарення, за винятком ультрафiолетових або iнфрачервоних:
--8539 29iншi:

- - - 8539 29 30для мотоциклiв або iнших моторних транспортних засобiв:
- - - - 8539 29 30 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 8539 29 30 90iншi
- - - [8539 29 9]iншi, напругою:
- - - - 8539 29 92 00понад 100 В
- - - - 8539 29 98 00не бiльш як 100 В

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.