Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8540Лампи, трубки електроннi з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (наприклад, лампи, трубки вакуумнi, паро- чи газонаповненi, ртутнi дуговi випрямнi лампи та трубки, електронно-променевi трубки, телевiзiйнi передавальнi трубки):

- [8540 1]трубки телевiзiйнi електронно-променевi, включаючи трубки для вiдеомонiторiв:
- - 8540 11 00 00кольорового зображення
- - 8540 12 00 00монохромного зображення
- 8540 20трубки телевiзiйнi передавальнi; трубки для перетворення або пiдсилення яскравостi зображення; iншi фотокатоднi трубки:
- - 8540 20 10 00трубки телевiзiйнi передавальнi
- - 8540 20 80 00iншi
- 8540 40 00 00трубки дисплеїв для вiдображення даних/графiки, монохромнi; трубки дисплеїв для вiдображення даних/графiки, кольоровi, з вiдстанню точок люмiнофору на екранi менш як 0,4 мм
- 8540 60 00 00iншi трубки електронно-променевi
- [8540 7]трубки надвисокої частоти (наприклад, магнетрони, клiстрони, лампи бiжучої хвилi, лампи зворотної хвилi), за винятком ламп iз сiтковим керуванням:
- - 8540 71 00 00магнетрони
- - 8540 79 00iншi:
- - - 8540 79 00 10клiстрони
- - - 8540 79 00 90iншi
- [8540 8]iншi лампи та трубки:
- - 8540 81 00 00лампи та трубки приймальнi або пiдсилювальнi
- - 8540 89 00 00iншi
- [8540 9]частини:
- - 8540 91 00 00трубок електронно-променевих
- - 8540 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.