Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8542Електроннi iнтегрованi схеми:

- [8542 3]електроннi iнтегрованi схеми:
- - 8542 31процесори та контролери, об'єднанi чи не об'єднанi iз запам'ятовувальними пристроями, перетворювачами, логiчними схемами, пiдсилювачами, синхронiзаторами або iншими схемами:
- - - [8542 31 1]товари, зазначенi в примiтцi 9 (b) (3 та 4) до цiєї групи:
- - - - 8542 31 11 00багатокомпонентнi iнтегральнi схеми (MCOs)
- - - - 8542 31 19 00iншi
- - - 8542 31 90 00iншi
- - 8542 32пристрої запам'ятовувальнi:
- - - [8542 32 1]товари, зазначенi в примiтцi 9 (b) (3 та 4) до цiєї групи:
- - - - 8542 32 11 00багатокомпонентнi iнтегральнi схеми (MCOs)
- - - - 8542 32 19 00iншi
- - - [8542 32 3]iншi:
- - - - [8542 32 31]оперативнi динамiчнi запам'ятовувальнi пристрої з довiльною вибiркою (D-RAM):
- - - - - 8542 32 31 00з мiсткiстю пам'ятi не бiльш як 512 Мбiт
- - - - - 8542 32 39 00з мiсткiстю пам'ятi понад 512 Мбiт
- - - - 8542 32 45 00оперативнi статичнi запам'ятовувальнi пристрої з довiльною вибiркою (S-RAM), включаючи оперативнi запам'ятовувальнi пристрої з довiльною вибiркою ("cash"-пам'ять)
- - - - 8542 32 55 00постiйнi запам'ятовувальнi пристрої, що перепрограмовуються, з можливiстю стирання iнформацiї за допомогою ультрафiолетових променiв (EPROM)
- - - - [8542 32 6]постiйнi запам'ятовувальнi пристрої, що перепрограмовуються, з електричним стиранням iнформацiї (E2PROM), включаючи флеш-E2PROM:
- - - - - [8542 32 61]флеш-E2PROM:
- - - - - - 8542 32 61 00з мiсткiстю пам'ятi не бiльш як 512 Мбiт
- - - - - - 8542 32 69 00з мiсткiстю пам'ятi понад 512 Мбiт
- - - - - 8542 32 75 00iншi
- - - - 8542 32 90 00iншi запам'ятовувальнi пристрої
- - 8542 33пiдсилювачi:
- - - 8542 33 10 00багатокомпонентнi iнтегральнi схеми (MCOs)
- - - 8542 33 90 00iншi
- - 8542 39iншi:
- - - [8542 39 1]товари, зазначенi в примiтцi 9 (b) (3 та 4) до цiєї групи:
- - - - 8542 39 11 00багатокомпонентнi iнтегральнi схеми (MCOs)
- - - - 8542 39 19 00iншi
- - - 8542 39 90 00iншi
- 8542 90 00 00частини

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.