Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8544Проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями:

- [8544 1]проводи обмотковi:
- - 8544 11мiднi:
- - - 8544 11 10емальованi або лакованi:
- - - - 8544 11 10 10дiаметром не бiльш як 0,1 мм
- - - - 8544 11 10 20для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 8544 11 10 90iншi
- - - 8544 11 90iншi:
- - - - 8544 11 90 10з полiiмiдною та полiiмiдно-фторопластовою iзоляцiєю
- - - - 8544 11 90 90iншi
- - 8544 19 00iншi:
- - - 8544 19 00 10алюмiнiєвi емальованi або лакованi
- - - 8544 19 00 90iншi
- 8544 20 00кабелi коаксiальнi та iншi коаксiальнi провiдники електричнi:
- - 8544 20 00 10оснащенi з'єднувальними деталями
- - 8544 20 00 90iншi
- 8544 30 00комплекти проводiв для свiчок запалювання та комплекти проводiв iнших типiв, якi використовуються в моторних транспортних засобах, лiтаках та на суднах:
- - 8544 30 00 10для цивiльної авiацiї
- - [8544 30 00 9]iншi:
- - - 8544 30 00 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 8544 30 00 98iншi
- [8544 4]iншi провiдники електричнi для напруги не бiльш як 1 000 В:
- - 8544 42оснащенi з'єднувальними пристроями:
- - - 8544 42 10 00використовуванi для телекомунiкацiй
- - - 8544 42 90iншi:
- - - - 8544 42 90 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - [8544 42 90 9]iншi:
- - - - - 8544 42 90 91iншi провiдники електричнi для напруги не бiльш як 80 В
- - - - - 8544 42 90 98iншi
- - 8544 49iншi:
- - - 8544 49 20 00використовуванi для телекомунiкацiй, для напруги не бiльш як 80 В
- - - [8544 49 9]iншi:
- - - - 8544 49 91 00проводи та кабелi з дiаметром жили провiдника понад 0,51 мм
- - - - [8544 49 93]iншi:
- - - - - 8544 49 93для напруги не бiльш як 80 В:
- - - - - - 8544 49 93 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - [8544 49 93 9]iншi:
- - - - - - - 8544 49 93 91що мають iзоляцiю з фторопласту, кремнiєорганiчної гуми, скловолокна, керамiчного волокна
- - - - - - - 8544 49 93 93з мiнеральною iзоляцiєю
- - - - - - - 8544 49 93 98iншi
- - - - - 8544 49 95 00для напруги понад 80 В, але не бiльш як 1000 В
- - - - - 8544 49 99 00для напруги понад 1 000 В
- 8544 60iншi провiдники електричнi для напруги понад 1 000 В:
- - 8544 60 10з мiдними провiдниками:
- - - 8544 60 10 10для напруги не бiльш як 10 000 В
- - - [8544 60 10 9]для напруги понад 10 000 В:
- - - - 8544 60 10 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 8544 60 10 98iншi
- - 8544 60 90з iншими провiдниками:
- - - 8544 60 90 10для напруги не бiльш як 10 000 В
- - - 8544 60 90 90для напруги понад 10 000 В
- 8544 70 00кабелi волоконно-оптичнi:
- - 8544 70 00 10для магiстральних, зонових та мiських мереж зв'язку
- - 8544 70 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.