Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8548Залишки та лом первинних елементiв, первинних батарей та електричних акумуляторiв; використанi (виснаженi) первиннi елементи, використанi (виснаженi) первиннi батареї та використанi (виснаженi) електричнi акумулятори; електричнi частини апаратури та обладнання, в iншому мiсцi даної групи не описанi або не зазначенi:

- 8548 10залишки та лом первинних елементiв, первинних батарей та електричних акумуляторiв; використанi (виснаженi) первиннi елементи, використанi (виснаженi) первиннi батареї та використанi (виснаженi) електричнi акумулятори:
- - 8548 10 10 00використанi (виснаженi) первиннi елементи та використанi (виснаженi) первиннi батареї
- - [8548 10 2]використанi (виснаженi) акумулятори електричнi:
- - - 8548 10 21 00акумулятори свинцево-кислотнi
- - - 8548 10 29 00iншi
- - [8548 10 9]залишки та лом первинних елементiв, первинних батарей та електричних акумуляторiв:
- - - 8548 10 91 00iз вмiстом свинцю
- - - 8548 10 99 00iншi
- 8548 90iншi:
- - 8548 90 20 00запам'ятовувальнi пристрої багатокомбiнацiйних форм (наприклад, стековi динамiчнi операцiйнi запам'ятовувальнi пристрої та модулi)
- - 8548 90 30 00свiтлодiоднi LED модулi заднього пiдсвiчування, якi є джерелом свiтла, якi складаються з одного або бiльше свiтлодiодiв та одного або бiльше з'єднувачiв та змонтованi на друкованiй платi або iншiй подiбнiй основi та iнших пасивних компонентiв, поєднаних або не поєднаних з оптичними компонентами або захисними дiодами та використовуються у якостi заднього пiдсвiчування рiдкокристалiчних дисплеїв (LCDs)
- - 8548 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.