Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8701Трактори (за винятком тракторiв товарної позицiї 8709):
-8701 20трактори колiснi для напiвпричепiв:

- - 8701 20 10 00новi
- - 8701 20 90 00що використовувалися


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.