Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8701Трактори (за винятком тракторiв товарної позицiї 8709):
-[87019]iншi, з потужнiстю двигуна:
--8701 92бiльш як 18 кВт, але не бiльш як 37 кВт:
---8701 92 10трактори для сiльськогосподарських робiт та трактори для лiсового господарства, колiснi:

- - - - 8701 92 10 10бiльш як 18 кВт, але не бiльш як 25 кВт
- - - - [8701 92 10 8]бiльш як 25 кВт, але не бiльш як 37 кВт:
- - - - - 8701 92 10 80новi
- - - - - 8701 92 10 90що використовувалися

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.