Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8701Трактори (за винятком тракторiв товарної позицiї 8709):
-[87019]iншi, з потужнiстю двигуна:
--8701 95бiльш як 130 кВт:

- - - 8701 95 10трактори для сiльськогосподарських робiт та трактори для лiсового господарства, колiснi:
- - - - 8701 95 10 10новi
- - - - 8701 95 10 90що використовувалися
- - - 8701 95 90 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.