Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8702Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:

- 8702 10тiльки з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
- - [8702 10 1]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3:
- - - 8702 10 11новi:
- - - - 8702 10 11 10з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5 000 см3
- - - - 8702 10 11 30з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5 000 см3
- - - 8702 10 19що використовувалися:
- - - - 8702 10 19 10з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5 000 см3
- - - - 8702 10 19 90з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5 000 см3
- - [8702 10 9]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3:
- - - 8702 10 91 00новi
- - - 8702 10 99 00що використовувалися
- 8702 20з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) та електродвигуном в якостi двигунiв для пересування:
- - 8702 20 10з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3:
- - - 8702 20 10 10з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5 000 см3
- - - 8702 20 10 90з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5 000 см3
- - 8702 20 90 00з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльше 2 500 см3
- 8702 30з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням iз зворотно-поступальним рухом поршня та електродвигуном в якостi двигунiв для пересування:
- - 8702 30 10 00з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 800 см3
- - 8702 30 90 00з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльше 2 800 см3
- 8702 40 00що приводяться в рух тiльки електродвигуном:
- - 8702 40 00 10тролейбуси
- - 8702 40 00 90iншi
- 8702 90iншi:
- - [8702 90 1]з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням:
- - - [8702 90 11]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 800 см3:
- - - - 8702 90 11 00новi
- - - - 8702 90 19 00що використовувалися
- - - [8702 90 3]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3:
- - - - 8702 90 31 00новi
- - - - 8702 90 39 00що використовувалися
- - 8702 90 90 00з двигуном iншого типу

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.