Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8702Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:

- 8702 10з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
- - [8702 10 1]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3:
- - - 8702 10 11новi:
- - - - 8702 10 11 10з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5 000 см3
- - - - 8702 10 11 30з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5 000 см3
- - - 8702 10 19що використовувалися:
- - - - 8702 10 19 10з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5 000 см3
- - - - 8702 10 19 90з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5 000 см3
- - [8702 10 9]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3:
- - - 8702 10 91 00новi
- - - 8702 10 99 00що використовувалися
- 8702 90iншi:
- - [8702 90 1]з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням:
- - - [8702 90 11]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 800 см3:
- - - - 8702 90 11 00новi
- - - - 8702 90 19 00що використовувалися
- - - [8702 90 3]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3:
- - - - 8702 90 31 00новi
- - - - 8702 90 39 00що використовувалися
- - 8702 90 90з двигуном iншого типу:
- - - 8702 90 90 10тролейбуси
- - - 8702 90 90 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.