Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8702Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
-8702 10тiльки з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
--[8702101]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3:
---8702 10 19що використовувалися:

- - - - 8702 10 19 10з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5 000 см3
- - - - 8702 10 19 90з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5 000 см3

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.