Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8702Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
-8702 20з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) та електродвигуном в якостi двигунiв для пересування:
--8702 20 10з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3:

- - - 8702 20 10 10з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5 000 см3
- - - 8702 20 10 90з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5 000 см3


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.